Asociación Cultural
Mares da Fin do Mundo

A Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, organizadora da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, é unha entidade de natureza asociativa sen ánimo de lucro que conta con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, creada coas seguintes finalidades: