ACTIVIDADES PARALELAS

Obradoiro de Cinema na Ría de Muros e Noia

Completa o seguinte formulario para inscribirte na actividade Obradoiro de Cinema na Ría de Muros e Noia, que terá lugar do 15 ao 30 de outubro de 2021.

Límite: 20 participantes.

A admisión realizarase por orde de chegada da solicitude. No momento que estean cubertas as prazas as solicitudes pasarán a listado de reserva.

  No caso de ser menor de idade, completa os seguintes datos:
  Datos da nai, pai ou titor/a legal do/a menor.

  Condicións xerais


  Podes consultar a nosa política de privacidade no seguinte enlace

  Cubrir os datos de contacto correctamente para garantir o canal de comunicación.

  (*) Campos obrigatorios.