FORMULARIO DE RESERVAS MDFDM 2021

Proxeccións Casa da Cultura (A Serra de Outes).

Capacidade: 130 localidades.

De superarse o número de reservas pasarían a lista de agarda por orde de recepción.

  Quero asistir a:

  VENRES, 29 DE OUTUBRO

  SÁBADO, 30 DE OUTUBRO

  DOMINGO, 31 DE OUTUBRO

  LUNS, 1 DE NOVEMBRO

  Condicións xerais

  Podes consultar a nosa política de privacidade no seguinte enlace

  *Será obrigatorio acudir con máscara a todas as sesións. Os asistentes non poderán acceder ao espazo se presentan síntomas compatibles coa Covid-19.